Skakel In

Raak betrokke en maak 'n verskil
bedieninge InskakelvormNuwe Intrekkers

Kom  Wees Lig

Elkeen kan ‘n veskil maak

Skenk Jou Tyd

Skenk Jou Offer

Maak ‘n Verskil Vandag

Word deel van die span

Gemeente Bedieninge

Diens van Barmhartigheid

(Voorsitter: Retha de Wet 072 203 7898)
Volgens die Here Jesus se opdrag in Matt. 25 is hierdie bediening hoofsaaklik betrokke by die geestelike en materiële welsyn van ons gemeentelede. Verder is die Diensaksie ook betrokke by die nood en behoeftes wat in die gemeenskap bestaan, en hul klerekas word die ‘Omgee Boutique’ genoem.
Sop en toebroodjies vir skoolkinders word verskaf, onder leiding van Malinda Hugo by 2714351.
Die sopkombuis in Kleinmond word deur al die kerke in die gebied beman en bestuur.

Familiebediening

(Voorsitter: Ds Heinrich Carstens 083 566 1490)
Hierdie aksie is betrokke by die aktiwiteite en behoeftes van die jeug. Dit sluit in saaldienste, kampe, jeugdienste, kategese en die Kinderkrans (KIX).

Getuienis

(Voorsitter: Gert Pretorius 082 788 6989)
Die aksie wil die gemeente toerus en mobiliseer tot betrokkenheid in die gemeenskap (Jerusalem), sowel as buite die landsgrense (Samaria) om die Evangelie van Jesus Christus op ’n praktiese wyse uit te dra. Jaarliks word ’n Getuienisfees gehou en verder uitgereik. By die Arbeidsbediening tree vrywilligers een keer per week by ’n sakeonderneming op deur ’n paar gedagtes uit die Bybel met hulle te deel.

Kleingroepbediening

(Voorsitter: Nienie Burger 076 134 7157)
Kleingroepe/Omgeegroepe se werksaamhede is die fokus van hierdie bediening.

Diensverhoudinge

(Voorsitter: Hermie van der Merwe 028 271 5294)
Die Kommissie se take is breedweg menslike hulpbronbestuur en sluit in personeelvoorsiening, -organisasie, -struktuur, -administrasie, -beleid, -opleiding -ontwikkeling en ondersteuning, asook doeltreffende bestuursprosesse.

Gemeentebediening

(Voorsitter: Marita Grobler 271 5821)
Die aksie het ten doel om lidmate te help om volgens hul gawes aktief by die gemeente in te skakel. Hulle evalueer bedrywighede en gee aandag aan besondere groepe, soos bejaardes en siekes.

Kerkkantoor & Kommunikasie

(Voorsitter: Willem van der Merwe 082 783 0204)
Die kommissie beheer en bestuur die administrasie en kommunikasie van die gemeente.

Finansies

(Voorsitter: Le Roux Burrows 271 5808)
Die beplanning en beheer van die finansies van die gemeente, insluitend die opstel van begrotings en toesig oor toepaslike finansiële state.

Eiendomme

(Voorsitter: Rudi Perold 083 677 3992)
Huidige en toekomsbeplanning vir die kerkgebou, die gemeentesentrum, die kerksaal en die pastorieë. Dit sluit in die instandhouding daarvan en toesig by veranderinge daaraan, asook aan die terrein en die tuine.

Arbeidsbediening

Andries Truter 078 102 0622

Brei-Projek

Essie Groenewald 082 379 4713

Eko-Bediening

Jan Momsen 082 414 4254

Erediensgroep

Elaine Reitsma 072 207 9588

Gasvryheidsbediening

Ninnie du Toit 082 419 2938

Gebedsgroep

Louise Truter 078 102 0662

Herberg Kinderhuis

Belinda Strydom 082 856 6772

Huisgebondenes

Hartmut Spingies 083 995 5104

Klankgroep

Le Roux Burrows 082 733 5824

Caritas-Projek

Retha de Wet 072 203 7898

Voorsang

Rika Steenkamp 082 573 2135

Visiebediening

Marita Grobler 079 684 2751