Om die stem van God te kan onderskei is nie net bloot om sekere gewoontes en rituele toe te pas nie, maar om ‘n lewenswandel te volg volgens die riglyne van die Woord.  Dan sal Sy wil vir my lewe vanself duidelik word. Dit is nie ‘n “resep” nie, maar ‘n proses of ‘n lewenswyse.  Daar is egter sekere gewoontes wat ons kan help om God se stem te onderskei, asook struikelblokke wat dit moeiliker maak.

 1. Strewe na ‘n heilige lewenswandel voor God deur gereeld tyd te maak om vir God te vra watter aksies in jou lewe ’n skeidsmuur veroorsaak.  Bely dan dit wat in jou gees en gedagtes opkom.
 2. Rom 12:1-2:  Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is.
 3. Struikelblok: Om vergifnis van sonde te verwar met die proses van heiligmaking en sodoende nie die nodigheid te sien vir belydenis van sonde nie.
 • Vrywillige vernuwing van ons westerse rasionele denke deur die waardes en beloftes van die Woord hoër te ag as my eie menslike insig en in die geloof daaraan vas te hou.  Stel God se wil onvoorwaardelik eerste in alles wat jy doen en ag dit hoër as jou eie wil, begeertes en sieninge.
 • Rom 12:1:  Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe…
 • Struikelblok: Om die Bybel individualisties en buite konteks te gebruik.
 • Om ‘n kinderlike, vaste geloof in die beloftes van God aan te kweek, asook die gewoonte om dit op proef te stel, en sodoende te leer hoedat God getrou is aan sy beloftes.
 • Heb 11:6:  …as ’n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil…
 • Struikelblok: Om ‘n sterk geloof te probeer toepas wat nie op Sy beloftes gebaseer is nie, maar eerder op my eie begeertes en insig.
 • Om die groot opdrag van God uit te leef met ‘n passie soos Jesus vir ons gedemonstreer het.
 • Mat. 28:18…Gaan dan heen en maak dissipels van alle nasies…
 • Struikelblok: Om jou leiding en inspirasies te aanvaar as God se leiding wanneer jy geen passie het vir dit wat vir Hom belangrik is nie.  Dit sal net jou eie belange eerste stel.  Alles wat jy doen sal wentel om jou eie perspektiewe en doelwitte.
 • Kweek ‘n lewe gekenmerk aan dankbaarheid in alle omstandighede.
 • 1 Tes. 5:18:  Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.
 • Struikelblok: Om net dankbaar te wees wanneer dit met my goed gaan en wanneer my begeertes en ideale gestalte vind.

God kommunikeer natuurlik op verskillende maniere met ons:

 1. Sy Woord:  Spandeer daagliks tyd alleen deur God se woord te lees en bestudeer. Neem ‘n tydperk (‘n paar dae) van afsondering waar jy net met God se Woord en meditasie daarin deurbring.
 2. Jos 1:8:  Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan.
 • Medegelowiges:  Die bevestiging van medegelowiges wat saam met jou leiding soek by die Here, is baie belangrik.  Soek dus iemand wat wel tyd sal spandeer om hierdie riglyne toe te pas op jou en jou soektog.  Wees altyd verantwoordbaar in besluitneming met iemand wat die selfde visie as jy deel.
 • Mat 18:19-20:  Verder verseker ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is , hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my naam is, daar is Ek by hulle.
 • Gesag:  Luister na mense wat God bo jou aangestel het.  Daar is sekere kere volgens die Woord wat God net deur leiers wil kommunikeer.  Jy mag gesag slegs oorbrug wanneer dit teenstrydig is met die Woord van God.
 • 1 Pet 2:13:  Omdat die Here wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid…
 • Omstandighede:  Wanneer ‘n mens begin beleef dat God met jou kommunikeer, kan ’n mens vra dat hy die uitkoms van ‘n besluit na die een of ander rigting sal stuur as aanduiding en bevestiging dat jy hom reg hoor.  Alle voorsiening is nie noodwendig God wat voorsien nie. Dit moet in lyn wees met die ander wyses waarop God jou lei.
 • 1 Kor 16:7-9:  Ek sal egter tot Pinkster in Efese bly, want hier staan ‘n groot en belangrike deur vir my oop…
 • Die Heilige Gees:  Luister na die influisterende stem van die Heilige Gees en leer daardeur hoe God met jou wil kommunikeer.  Alle innerlike stemme is egter nie altyd dié van die Heilige Gees nie.  Dit mag dalk dié wees van die bose, van onkunde of jou eie begeertes.  Let dus op die vrug van jou optrede.
 • Jes 30:21:  Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy ‘n stem agter jou hoor sê: “Hier is die pad, loop hierlangs”.
 • Bonatuurlike verskynsels:  God mag dalk deur bonatuurlike wyses met jou wil kommunikeer soos by ‘n natuurverskynsel,  ‘n profesie of ‘n wonderwerk.  Moet dit nie gering ag nie, maar wees baie versigtig, want die vyand gebruik dit dikwels om jou van koers af te neem.
 • Num 22:28:  Toe laat die Here die donkie praat, en die donkie sê vir Bileam: “Wat het ek jou aangedoen dat jy my nou al drie keer geslaan het?

Wees ook versigtig vir die volgende struikelblokke:

 1. Haastige besluite – Gideon het nie geskroom om keer op keer vir bevestiging te vra en geduldig te wag nie.
 2. Luiheid – Dit neem tyd en energie om agter te kom wat God se wil in besluite is.
 3. Selfsug – In Romeine 2 vermaan Paulus diegene wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid.

Die Woord van die Here is onfeilbaar.  Daarom moet ons eerste keuse altyd wees om na die Woord binne sy konteks te luister.  Wanneer jy nie met verantwoordelikheid vanuit die Woord kan sê:  “God het vir my gesê” nie, moet jy baie versigtig wees.  Vra dat God deur Sy Woord vir jou bevestiging sal gee.  Moet ook nie net soek vir een versie nie, maar wag vir herhaaldelike leiding vanuit Sy Woord.